Geschreven door

Goele Nickmans

Zo veel focus op werkgeluk, maakt dat ons wel gelukkig?

Verlangen naar werkgeluk – kunnen we dat niet beter loslaten?

Werkgeluk… moeten we daar nu écht massaal naar streven? Maakt het verlangen naar geluk ons niet net ongelukkig? Zouden we niet gewoon beter terug leren ‘content’ te zijn en stoppen met het verlangen naar anders, beter en meer? Terug leren om gewoon tevreden te zijn met het feit dat je een job en een inkomen hebt. Stoppen met zagen, zeuren en altijd maar streven naar ander en beter? Ligt daar de sleutel tot geluk?

Gelukkig zijn…. Of beter tevreden zijn…. Iedereen is op zoek naar de magische formule. Hoe bereik je het? Zelfhulpboeken, trainer, wetenschappers, guru’s, coaches, ervaringsdeskundigen geven je massa’s tips:

Je moet elk verlangen leren loslaten.
Je moet leven in het ‘hier en nu’.
Je moet doelen stellen en successen neerzetten.
Je moet je missie en ‘purpose’ vinden.
Je moet de ‘ware liefde’ vinden en dan valt alles op zijn plek.
Je moet je maximale potentieel ontwikkelen.
Je moet vooral geloven dat je het al bent.

Je hoort er al … advies is er genoeg te vinden.
En ‘druk’ ook. Want je kan het maar beter zo snel mogelijk ‘vinden’, dat geluk.

Ligt het dan ergens in een  hoekje op jou te wachten om ontdekt te worden? Moet er gewoon iemand je de weg wijzen?

Hoe wij erover denken…

We zijn ervan overtuigd dat er geen  ‘juiste’ weg is naar gelukkig zijn. En dat het niet ergens op jou ‘ligt te wachten’ om ontdekt te worden. En al zeker niet dat iemand anders het jou maar gewoon moet ‘wijzen’.
De invulling van ‘gelukkig zijn’ is voor iedereen verschillend en de weg ernaartoe evenzeer.

Wat we wel weten is dat mensen tevredenheid ervaren wanneer hun persoonlijke behoeften vervuld zijn. En we merken dat mensen wiens persoonlijke behoeftes gedurende lange tijd gefrustreerd zijn, ontevredenheid ervaren.

Dus werkgeluk begint volgens ons met een ontdekkingsreis naar je eigen noden en behoeften. Een reis naar jouw eigen invulling en verhaal.
Wanneer je je behoeften goed in het vizier hebt, kan je zelf verantwoordelijkheid nemen en je leven (werk en privé) zo gaan inrichten dat jouw behoeften bevredigd zijn.

Want keuzes maken die jouw tevredenheid bevorderen blijft je eigen verantwoordelijkheid. We zien het vaak ‘mis’ gaan wanneer mensen die verantwoordelijkheid uit handen geven en iemand anders hen gelukkig moet maken. Wanneer ze in een ‘passieve’ toestand geraken en blijven wachten tot iemand anders het geluk op een dienblaadje komt brengen. Een gevaarlijke mindset die vrijwel altijd leidt tot teleurstelling en ontevredenheid. Want.. niets en niemand rondom je is er voor altijd.

Behoeften… universeel en individueel

En zijn die behoeften dan voor iedereen anders?
In zekere mate zijn ze gelijk maar er zijn ook individuele verschillen.

Er zijn universele basisbehoeftes, denk maar bijvoorbeeld aan de pyramide van maslow.

Maslow formuleerde zijn theorie in 1943 en stelde dat de mens pas streeft naar bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie geplaatst werden nadat de lager geplaatste behoeften bevredigd zijn.

Wetenschappers Ryan & Deci identificeerden 3 psychologische basisbehoeften in hun zelfdeterminatie theorie (1985, 2000). Ze stellen dat mensen een natuurlijke, aangeboren neiging hebben om bezig te zijn met interessante dingen en te zoeken naar verbintenissen tussen zichzelf en de wereld.

Een tevreden leven volgens deze theorie ontstaat wanneer 3 basisbehoeften bevredigd zijn:

Autonomie: Een gevoel van individuele vrijheid en zelfbeschikking.
Verbondenheid: Het universele verlangen naar interactie, verbinding en de ervaring om voor anderen te zorgen. Dit kan ook omschreven worden met het gevoel van ‘belonging’, de ervaring van ergens bij te horen.
Competentie: Dit is het ervaren van eigen succesvolle verwezenlijkingen, resultaat neerzetten en groei/ontwikkeling ervaren.

Dus enkel die 3 behoeften dan? Voor iedereen? Of is het niet zo simpel?

Tja, er blijken ook nog persoonlijke voorkeuren en verschillen in behoeftes.
Zo maakt Insights Discovery bijvoorbeeld een onderscheid naargelang jouw persoonlijkheidstype:

Je eigen behoeften kennen en die van anderen herkennen

Connectie… echte verbinding met jezelf en met anderen. 1 van de basisbehoeftes in de zelfdeterminatie theorie.  Het komt erop aan om niet alleen de vinger aan de pols te houden mbt je eigen noden, maar om ook te leren zien wat iemand anders nodig heeft. Empathie ontwikkelen dus en leren omgaan met verschillen. Zoeken naar een goede balans. Jezelf tevreden houden en ook kunnen bijdragen aan de noden van een ander. Elkaar kunnen zien en erkennen in behoeften, en ja dat kan je écht leren.

GrOwth mindset als drijvende kracht

Dus werkgeluk is volgens ons eigenlijk in eerste instantie pas mogelijk wanneer je een goed zicht hebt op jouw persoonlijke behoeftes. Als je die kent wordt het zaak om een omgeving voor jezelf te bouwen die voedend is. Keuzes maken dus, durven veranderen, proberen en leren. Want… er is geen one size fits all.

En hier komt de GrOwth mindset op de proppen. Durf jij echt op zoek te gaan? Durf je te leren en te veranderen, uit je comfort zone te stappen wanneer je behoeftes gefrustreerd raken of niet voldoende zijn ingevuld? Durf je jouw behoeftes uiten naar anderen toe of ga je ervan uit dat anderen ‘dat maar moeten weten’?

Durf je fouten maken en te kiezen voor groei en ontwikkeling? Want aangezien alles in verandering is (inclusief jijzelf) is het cruciaal om de vinger aan de pols te houden en de vraag te stellen ‘moet ik iets veranderen om tevreden te kunnen blijven’? En hoe kan ik beter inschatten wat de behoeften van de mensen zijn rondom me?

Wat is mijn rol en die van de werkgever?

Bewustwording rond de behoeftes van jezelf en die van anderen, zo kunnen we bijdragen tot ons eigen geluk en dat van mensen om ons heen.

En wat kan een werkgever dan doen? Medewerkers ondersteunen in hun zoektocht naar de eigen noden enerzijds en een rijke omgeving bieden waar de ingrediënten voor een tevreden leven voldoende aanwezig zijn. Dus ja… niet enkel bezig zijn met de eigen behoeften van de organisatie en het team maar begrijpen hoe je anderen kan zien en ondersteunen in hun behoeften. Want medewerkers wiens behoeften bevredigd zijn, zijn gelukkiger. Ze zijn bevlogen en gemotiveerd en zo in staat om de boehoefte aan resultaat van de organisatie te bevredigen.

Win win.

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen behoeften maar ook in staat zijn om de behoeften van mensen rondom je te horen, zien en er rekening mee te houden. Want ja… we hebben elkaar nodig om onze behoeften te bevredigen!

De kracht van verbinding, daar ligt al zeker en vast een sleutel!

Wil jij een beter zicht op jouw eigen behoeften? Of leren hoe je verbindend kan communiceren? Via loopbaanbegeleiding – 40 euro met een cheque van de VDAB – helpen we jou om hier meer inzicht in te krijgen!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Ontdek hoe wij jou of
je organisatie kunnen helpen groeien