Menu Close

Werkbaar werk – Wiens werk is dat nu eigenlijk?

Een growth mindset rond werkbaar werk: een gedeelde verantwoordelijkheid.

Het is de week van het werkgeluk!

Werkgeluk en werkbaar werken, daar is nogal wat rond te doen…. Maar wat is dat nu eigenlijk? Dit vroeg ik me af toen ik de term in het Engels wilde vertalen. Woordenboek: Workable work. Tja… Dan maar eens graven in de wetenschap en dan stootte ik op onderstaande zaken die cruciaal zijn als het gaat om ‘werkbaar werk’: 

  • gemotiveerd worden door je werk, 
  • kansen krijgen om bij te leren,
  • niet problematisch overspannen worden door je werk  en
  • een zekere balans vinden tussen je werk en privé leven. 

“If it falls your lot to be a street sweeper, go out and sweep streets like Michelangelo painted pictures. Sweep streets like Handel and Beethoven composed music. Sweep streets like Shakespeare wrote poetry. Sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will have to pause and say, here lived a great street sweeper who swept his job well.”
Martin Luther King, Jr.

Een persoonlijk aanvoelen

Klinkt logisch, maar voor het bovenstaande bestaat jammer genoeg geen wiskundige definitie. Het is vaak een persoonlijke, subjectieve materie. Wat ik nu werkbaar vind, vind jij misschien helemaal niet, en omgekeerd. En wat nu bij me past, paste tien jaar geleden niet bij mij. Het gaat dus vaak om een ‘aanvoelen’ en om een ‘momentopname’. 
Geen erg duidelijk materie dus…. Werkbaar werk.

Wat wel vaststaat: dat ‘gevoel’ zit bij velen niet goed de laatste tijd. 

De cijfers rond burn-outs en langdurig zieken gaan in stijgende lijn. Vele mensen lijken op zoek naar manieren om hun veerkracht en energie te verhogen. Sommige mensen vallen uit de boot en vinden geen plaats op de arbeidsmarkt. Anderen klagen zich doorheen de dag en tellen de dagen af naar de vakantie en kijken smachtend uit naar hun pensioen. 

Werkgevers zitten langs de andere kant met jobs zonder kandidaten. En pensioen op 53 lijkt onbetaalbaar… De discussies bij de verhoging van de pensioenleeftijd en de zware beroepenlijst, bewijzen alvast dat veel mensen niet het gevoel hebben dat hun werk werkbaar is tot 67 jaar.

Wie moet hier nu iets aan doen? Wie is verantwoordelijk?

Werkbaar werk is een soort weegschaal die in balans moet zijn: wat vraagt mijn werk van mijen hoeveel / wat kan ik momenteel aan en wat wil ik hebben? 

Alle 4 bovenstaande sleutels tot werkbaar werk zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.

Want wat is dat nu: een goed evenwicht tussen werk en privé? Sommige keuzes of omstandigheden in het privé-leven kunnen een grote impact hebben. Anderzijds kunnen onduidelijke werkuren een zware last op je privé-leven leggen. En voor velen loopt privé en werk door elkaar.

En stress? Wat voor de ene als onaangename druk wordt ervaren, vindt de ander net een uitdaging. Ook gaat het zo met kansen om te leren: die moet je krijgen van de werkgever, maar ook willen nemen als medewerker. 

Dus een “one size fits all” benadering zal hier niet werken. Bovendien verandert dit naargelang de situatie waarin iemand zit en de organisatie waarin iemand werkzaam is. Want motiveren en kansen bieden is een pak gemakkelijker als het goed gaat in de organisatie. 

“If you want something new, you have to stop doing something old” 
― Peter Drucker

Ook de maatschappij in zijn geheel speelt een belangrijke rol. Enerzijds is er de politiek en andere organisaties die hier een kader voor moeten scheppen. Maar anderzijds gaat het ook over onze mindset rond werk, langer werken, groeien, leren, … . 

We zitten vaak nog vast in een mindset van diploma, vast werk, carrière in dat specifieke domein, pensioen. En we hebben daar ook leeftijden op staan in ons hoofd. Een samenkomst van start-ups waar 50plussers rondlopen?  

Ook hier kunnen we kijken naar hoe de wereld en de mensen veranderd zijn en hoe die loopbaan er misschien helemaal anders kan uitzien!

Verandering bekijken als een opportuniteit

“Learning is not compulsory; it’s voluntary. Improvement is not compulsory; it’s voluntary. But to survive, we must learn.”
W. Edwards Deming

Als GrOw for it hebben wij als missie om vanuit een growth mindset naar een krachtig resultaat te gaan. En we willen daarom inzetten op meer werkgeluk en tevredenheid, omdat het zoveel impact heeft op het leven van de meeste mensen EN op de resultaten van het bedrijf. We geloven dat we via een lerende mindset bij iedereen, een groot verschil kunnen maken met kleine maatregelen.

In de volgende dagen willen we die mindset rond werkbaar werk bij de 3 grote spelers – werkgever, werknemer en maatschappij- dan ook onder de loep nemen. We gaan kijken hoe we samen naar een beter resultaat kunnen gaan, namelijk ervoor zorgen dat we een toekomst creëren met een hogere ‘werkbaarheid’ van werk. Want ook een growth mindset rond werkbaar werk is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Meer weten over werkbaar werk? Surf naar de website werkbaar werk van de SERV met een schat aan informatie en studies rond het thema.

Klaar om een project te doen rond werkbaar werk in je onderneming? Lees hoe GrOw for it je kan ondersteunen en contacteer ons voor een traject op maat.

We helpen je ook graag om je werkbaar werkcheques aan te vragen en zo tot 10.000 Euro subsidie te krijgen voor je project of een verhoging van je KMO portefeuille met 5.000 Euro.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *