Traject thuiswerken

Samenwerken 2.0

Thuiswerken is de nieuwe norm! 3 dagen kantoor, 2 dagen thuis. Of zoiets. 3 B’s zijn belangrijk: Bricks, Bytes en Behaviour. Die derde lijkt de eenvoudigste: we veranderen onze gewoontes toch gemakkelijk, niet? Hmm, niet echt.

Daarom is het belangrijk dat je even de tijd neemt om te kijken wat werkt en welke gewoontes klaar zijn voor het pre-Corona museum. Ook leidinggeven verandert in deze vorm van samenwerken. We gaan naar management by output en werken meer vanuit vertrouwen. Tenslotte zijn ook HR processen toe aan een 2.0 versie om optimaal de nieuwe context te ondersteunen.

Wij bieden een traject aan waarmee je van thuiswerk een succes maakt door zowel medewerkers, HR en leidinggevenden te begeleiden!  

Gebruik er de werkbaarheidscheque voor!

STAP 1: Waar staan we nu

Samen met HR kijken we wat de huidige richtlijnen en gewoontes zijn. We onderzoeken ook even de mindset rond telewerken: is het een Corona “van moeten” geweest? Of is het een bewuste strategie?

We kijken ook even naar de context: hoe zit het met de infrastructuur thuis en op kantoor? En met de IT mogelijkheden?

Ook bekijken we de verschillende teams: wat zijn de verschillen? Een one-size-fits-all richtlijn zal immers niet werken. We kijken naar een algemeen kader waarin de autonomie en specificiteit van het team door team afspraken kunnen ingevuld worden. Het ene team heeft bv. klantencontact, het andere is internationaal, …

Zo brengen we in kaart hoever we staan in de transitie naar samenwerken 2.0.

 • Huidige richtlijnen / context
 • Mindset over thuiswerk
 • Waar staan we in de transitie
 • Welke teams hebben we

STAP 2: Team leaders opleiden

Leiding geven op afstand, met een team dat zowel thuis als op kantoor zit: het is anders!

Vertrouwen en feedback zijn hier cruciaal. En management by output. In deze opleiding brengen we vertrouwen naar de neo-cortex en leggen we uit hoe we wederzijdse verwachtingen duidelijk krijgen.

We leren de rol van coach, manager en entrepreneur te combineren en een performant, fijn team te begeleiden.

We leren je hoe geconnecteerd te blijven en op een goede manier autonomie en betrokkenheid te creëren. 

 • Vertrouwen bouwen
 • Management by output
 • Verbinding maken & team bouwen
 • Mensen laten groeien

STAP 3: Team afspraken maken

Thuiswerken is voor iedereen een verandering. En iedereen heeft andere uitdagingen: sommigen hebben moeite met af te schakelen ‘s avonds, anderen missen het samen zijn op kantoor. Ook elk team is anders: zijn er klantencontacten? Moet er samengewerkt worden met andere departementen?

Belangrijk is dan ook dat we als team afspraken leren maken. Samen zoeken we antwoorden op volgende vragen: wanneer zijn we wel nog eens samen op kantoor? En wat doen we daar dan? En blijven we onze meetings exact doen zoals we altijd hebben gedaan? En hoe plannen we onze thuiswerkdag: eerst eigen agenda, dan kijken naar de collega’s? Oh ja, en dan nog de klant…

Tijd om te kijken welke team afspraken we maken en welke gewoontes naar het pre-Corona museum mogen!

Deze team sessies kunnen door ons gefaciliteerd worden of er kan een train-the-trainer gegeven worden aan de team leader.

 • Voordelen en uitdagingen
 • Leren team afspraken maken
 • Nieuwe gewoontes installeren

STAP 4: HR Kader opstellen

Een nieuwe context, en alles blijft bij het oude? Nee, ook de HR processen passen zich aan naar 2.0! Hier zorgen we ervoor dat het HR kader werkbaar werk en motivatie ondersteunt door te bouwen op de 3 psychologische basisbehoeftes: autonomie, verbinding en competentie.

Vanuit de team sessies komt heel waardevolle informatie over wat werkt en wat niet werkt. Dit wordt samengevat en vertaald naar werkbare richtlijnen. Door deze co-creatie aanpak zijn de richtlijnen beter gedragen door de medewerkers.

We kijken hoe de HR processen autonomie kunnen ondersteunen in deze nieuwe context zodat mensen zich goed voelen in wat ze doen. 

We denken na over hoe we betrokkenheid en werkrelaties kunnen behouden in deze omstandigheden en hoe we omgaan met nieuwkomers.

En we ondersteunen de talenten van mensen door te kijken hoe ze in deze mixed wereld kunnen groeien en hun talenten kunnen benutten. Met een mix van online/live opleiding, training on the job, … 

 • Co-creatie algemeen HR kader
 • Mensen opzetten voor succes
 • Mensen betrokken houden
 • Opleiding en groei in een mixed omgeving

Het is geen 'one shot'
maar een proces
om de wortels
te versterken