Traject thuiswerken

Samenwerken 2.0 in 2020

Thuiswerken is een verandering voor jouw medewerkers. En verandering heeft een impact. Iedereen wordt uitgedaagd, de medewerker, de leidinggevende, de organisatie, etc…. Er worden vragen gesteld die voorheen minder aan de orde waren. Vragen waar misschien niemand echt een antwoord op weet. Onzekerheid, angst, etc…

Hoe houden we contact? hoe communiceren we? Hoe bewaken we work/life balance? Hoe voorkomen we eenzaamheid en een ‘verarming’ in termen van leren? Hoe houden we de productiviteit hoog? Hoe kunnen we nu leiding geven vanop afstand?  Hoe blijf ik me goed en veerkrachtig voelen?

Een nieuwe manier van werken vergt een aangepaste mindset, teamafspraken en de ontwikkeling van nieuwe competenties/vaardigheden.

Wij bieden een traject aan waarmee je van thuiswerk een succes maakt door zowel medewerkers, HR en leidinggevenden te begeleiden!  En de overheid geeft jou een duwtje in de rug met een subsidie van 60% door middel van de werkbaarheidscheque! Waar wacht je op? Ga naar ACTIE!

STAP 1: WAAR STAAN WE?

Samen met directie en/of HR kijken we wat de huidige richtlijnen en gewoontes zijn. We onderzoeken ook even de mindset rond telewerken: is het een Corona “van moeten” geweest? Of is het een bewuste strategie?

We kijken ook even naar de context: hoe zit het met de infrastructuur thuis en op kantoor? En met de IT mogelijkheden?

Ook bekijken we de verschillende teams: wat zijn de verschillen? Een one-size-fits-all richtlijn zal immers niet werken. We kijken naar een algemeen kader waarin de autonomie en specificiteit van het team door team afspraken kunnen ingevuld worden. Het ene team heeft bv. klantencontact, het andere is internationaal, …

Zo brengen we in kaart hoever we staan in de transitie naar samenwerken 2.0.

STAP 2: MEDEWERKERS ONDERSTEUNEN

De nieuwe manier van werken en de vele negatieve berichten hebben een impact op het welbevinden van je mensen. Het fysieke contact beperken maakt het moeilijker om zich verbonden en competent te voelen, basisbehoeftes van de mens, cruciaal voor ons welbevinden.  Mensen voelen zich vaker alleen en ondervinden minder support van hun collega’s en hun organisatie.

Omgaan met verandering, dat is voor iedereen een uitdaging. Het leer- en groeiproces bevorderen van de medewerkers, leidinggevenden en de organisatie doe je door focus en aandacht te geven aan de mogelijkheden die de verandering brengt. Omgaan met verandering is een leerproces. Onze GrOw coaches hebben de juiste skills om mensen te helpen deze verandering aan te grijpen als leerkans. We leiden jouw medewerkers op en voorzien effectieve coaching om hun leerproces te ondersteunen. 

STAP 3: TEAMS ONDERSTEUNEN

Om van dit nieuwe werken een succes te maken is het belangrijk dat teams afspraken maken en dat leidinggevenden meer inzicht krijgen in wat er nodig is om deze verandering op teamniveau in goede banen te leiden.  

Hoe gaan we van controle naar vertrouwen? Hoe kan je managen op output? Hoe maak je teamafspraken die de verandering ondersteunen? Hoe hou je de vinger aan de pols mbt welbevinden en motivatie van je teamleden?

STAP 4: HR Kader opstellen

Een nieuwe context, en alles blijft bij het oude? Nee, ook de HR processen passen zich aan naar 2.0! Hier zorgen we ervoor dat het HR kader werkbaar werk en motivatie ondersteunt door te bouwen op de 3 psychologische basisbehoeftes: autonomie, verbinding en competentie.

Vanuit de team sessies komt heel waardevolle informatie over wat werkt en wat niet werkt. Dit wordt samengevat en vertaald naar werkbare richtlijnen. Door deze co-creatie aanpak zijn de richtlijnen beter gedragen door de medewerkers.

Het is geen 'one shot'
maar een proces
om de wortels
te versterken