WERKBAAR WERK

KLAAR VOOR HET NIEUWE WERKEN?

Werkbaar werk beleid: een motiverende omgeving.

Jouw onderneming staat  – samen met de rest van onze samenleving – voor de belangrijke uitdaging van ‘werkbaar werk’. We werken met zijn allen langer. Bovendien voelen steeds meer mensen zich niet goed op het werk. Niet voor niets zijn het aantal burn-outs en andere stress gerelateerde aandoeningen de laatste jaren exponentieel gegroeid.  

Daarom staat onderstaande vraag hoog op de agenda: Hoe kunnen we het werk zo organiseren dat het werkbaar werk blijft? In welke omgeving kan je op een goede en aangename manier werken tot aan je pensioenleeftijd? Hoe voorkomen we dat mensen langdurig afwezig blijven en hoe kunnen we het ziekteverzuim beperken? Hoe kan je als werkgever een succesvolle re-integratie ondersteunen en bevorderen wanneer werknemers toch ziek worden? 

De wereld verandert aan een sneltempo en verschillende generaties ontmoeten elkaar op de werkvloer. En het werk zelf evolueert ook: freelancers, flexibiliteit, work-life balance, autonomie, verantwoordelijkheidszin. Als we achterom kijken, dan zien we dat we 15 jaar geleden anders werkten.

Maar is ons beleid ook veranderd? Is de organisatie hierop geënt? En vindt iedereen zijn weg hierin? Zo is de klassieke verticale loopbaan zeker niet meer de enige manier om te blijven groeien.

Kortom: tijd om hier bij stil te staan!

WERKBAARHEIDSCHEQUES

Wil jij jouw organisatie verbeteren zodat het werk motiverend is, voldoende leerkansen biedt, geen overmatige stress oplevert en een evenwichtige werk-privé balans mogelijk maakt?  

Sinds Mei 2019 is er extra ondersteuning door de Vlaamse overheid en kunnen organisaties hiervoor een werkbaarheidscheque aanvragen. Deze subsidie is er voor alle ondernemingen uit de profitsector: zowel voor eenmanszaken, kleine en middelgrote bedrijven als grote organisaties. De subsidie bedraagt maximum 10.000 euro per onderneming. Met de werkbaarheidscheque kan je de werkbaarheid binnen jouw onderneming in kaart brengen, je laten begeleiden bij het uitvoeren van een scan en het opstellen van een werkbaarheidsplan op maat van de onderneming. Voor kmo’s die hun KMO-portefeuilleplafond bereikt hebben, is er bovendien maximaal 5.000 euro extra KMO portefeuille aan te vragen voor acties rond werkbaar werk.

Alle informatie over werkbaarheidscheques kan je hier vinden!

WERKEN VAN GENERATIE A-Z

werkbaar werk beleid grow for it helmen

EEN INDIVIDUEEL GEBEUREN

Wat werkbaar werk is voor jou, is misschien niet zo werkbaar voor mij. Het aanvoelen van werkstress, motivatie, work-life balans is heel persoonlijk. 

En het betekent iets anders voor de verschillende generaties in je bedrijf. 

Er is niet één magische oplossing die voor iedereen plots het werk werkbaar maakt. Daarom is het goed om na te denken over een bredere keuze aan mogelijkheden zodat mensen een combinatie kunnen kiezen die goed is voor hen.

MEERDERE MOGELIJKHEDEN AANBIEDEN

3 pijlers zijn belangrijk om op in te zetten. 

Mensen die gemotiveerd zijn en het gevoel hebben dat ze kunnen leren en groeien, vinden hun werk werkbaarder.

Ook een aanvaardbare niveau van werkstress zorgt ervoor dat werk werkbaar blijft. 

En tenslotte is een goede work-life balans noodzakelijk om je goed te voelen. 

GrOw for it kijkt samen met jouw organisatie hoe we hier de juiste focus punten en acties kunnen uithalen. 

GROW EXPERTISE

GrOw for it  helpt je door middel van hun expertise in teamwerk en diversiteit om hier een gepast antwoord op te vinden.

We bekijken samen hoe jouw huidige medewerkers kijken naar hun carrière en loopbaan en wat ze belangrijk vinden als het gaat over werk – privé balans.

Daarenboven gebruiken we onze expertise om te zien wat jouw medewerkers motiveert en hoe je als onderneming hierop kan inzetten om het verschil te maken.  

SAMEN EEN BELEID OPSTELLEN

STAP 1 KADER

Via creatieve sessies met verschillende mensen uit de organisatie bepalen we de uitgangspunten, missie en visie van een beleid rond werkbaar werk en/of re-integratie. Hierbij geven we jullie wetenschappelijke inzichten rond de manier waarop organisaties motivatie en welbevinden kunnen bevorderen. En we kaderen de wetgeving.​

STAP 2 GROEI KANSEN

Daarna onderzoeken we samen wat er speelt in de organisatie en waar er groeikansen liggen. Steeds met een positieve mindset en een focus op mogelijkheden en kansen, in plaats van belemmeringen.

STAP 3 OPLOSSINGEN

We zoeken naar oplossingen die passen in het DNA van de organisatie. Hiervoor kijken we naar de verschillende opties en zorgen we voor concrete en praktische afspraken. Intussen leggen we die ook vast in een 'werkbaar werk' of 're-integratie' handboek.

STAP 4 COMMUNICATIE

Tenslotte maken we een communicatieplan. Het is belangrijk dat medewerkers (maar ook klanten, potentiële medewerkers, etc...) betrokken zijn. Hiervoor is het nodig dat ze goed geïnformeerd worden over de manier waarop 'werkbaar werk' of 're-integratie' leeft in de organisatie. ​

MAN IS HAPPY
ONLY WHEN HE FINDS WORK
WORTH DOING - AND DOES IT WELL

Hoe werkbaar is jouw organisatie?

Om op lange termijn te kunnen werken, wil je uiteraard jouw medewerkers aan boord houden. Download deze gratis whitepaper met info over hoe je de gezondheid en de motivatie van je werknemers kan verbeteren.