BETROKKENHEID

OVER BASISBEHOEFTEN

Uit een in 2010 gepubliceerd onderzoek in 120 landen blijkt dat ruim 84% van de werknemers zich vervreemd voelt van zijn werk. Volgens Gallup kosten vervreemde werknemers het Amerikaanse bedrijfsleven een  bedrag van maar liefst 550 miljoen dollar per jaar. Schokkend, maar toch wordt door veel bedrijven de waarde van betrokken werknemers niet ingezien. Laat staan dat er actief werk van wordt gemaakt.

Aan de betrokkenheid van werknemers liggen psychologische behoeften ten grondslag. Je boost de bevlogenheid van je mensen dan ook door ze een kans te geven om dagelijks autonomie, competentie en verbondenheid te ervaren. En deze basisbehoeften kan je op heel wat verschillende manieren bevorderen. Jouw organisatie onder de loep  nemen vanuit betrokkenheid, legt volgende vraag op tafel: is je organisatie vandaag zo ingericht zodat deze basisbehoeften van de mens gevoed worden? Welke initiatieven kunnen hier nemen om de betrokkenheid te bevorderen?

Zorg jij ervoor dat je medewerkers autonomie ervaren door ze het gevoel te geven dat ze in hun werk keuzes kunnen maken? Laat je mensen zich competent voelen door een omgeving te creëren die voorziet in directe feedback, betekenisvolle erkenning en groeimogelijkheden? Stimuleer je verbondenheid door goede werkrelaties aan te moedigen tussen werknemers? Stimuleer je interacties die nabijheid, vertrouwdheid, overeenkomsten en onthullingen bevorderen?

De werkomgeving is te complex om tot een eenvoudige formule gereduceerd te worden. Maar toch is er heel wat wetenschappelijke kennis voor handen mbt een stimulerende werkomgeving. Bij GrOw for it delen we deze kennis daarom graag met jullie. We helpen je om in kaart te brengen hoe het vandaag gesteld is met de betrokkenheid van jouw medewerkers. En we kijken welke initiatieven een positieve impact kunnen hebben.

ALS ER BETROKKENHEID IS
ONTSTAAT ER VERBINDING. 
DAT IS ECHT EEN TOEGEVOEGDE WAARDE.