COACH THE COACH

Goele Nickmans
GrOw coach

Beste coach, zie jij jezelf ook als een eeuwige student

Nieuwsgierig, leergierig en steeds actief op zoek naar nieuwe inzichten? Je wil leren en groeien om zo nog beter jouw klanten te helpen om hun uitdagingen aan te gaan?

Als coach werk je vaak alleen en krijg je weinig feedback. Je hebt uitdagingen die je niet zo makkelijk kan delen. Je zoekt naar professionals rondom je die je kunnen inspireren en uitdagen om ook persoonlijk te groeien

Collega’s dus, niet alleen voor een babbel bij de koffie, maar ook om samen te leren

Ook ik voelde deze behoefte en het was dan ook 1 van de redenen om GrOw for it te starten, ondertussen zo’n 3 jaar geleden.
De kracht van samen!

Vanuit de wetenschap rond leren & ontwikkelen weten we dat ‘metacognitie’ een belangrijke rol speelt in het leren. Het denken over het eigen denken, daar gaat metacognitie over. En eigenlijk is dit wat je als coach stimuleert bij je coachees. 

Je gaat op zoek naar hun mindset, bevorderende en belemmerende gedachten. Het vraagt een hoge betrokkenheid bij het eigen leerproces en veel aandacht voor reflectie & feedback.  

Reflectie op gang brengen, mindset in het vizier krijgen, inzoomen op gedrag,  gewoontes, communicatie, dat is natuurlijk wat jij doet als coaching professional. Dus kennis over krachtige leeromgevingen is ook voor jou cruciaal! 

Het HILL model van Prof.dr.Filip Dochy geeft je hier een degelijke (wetenschappelijk onderbouwde) kapstok.

Een krachtige leeromgeving is op zo’n manier ontworpen dat ze groei & ontwikkeling optimaal ondersteund. Het HILL model met 7 bouwstenen beschrijft hoe zo’n leeromgeving eruit moet zien:

1. Urgentie – Je begint enkel iets te leren als het relevant is. Het leerproces moet vertrekken vanuit een duidelijk beargumenteerd probleem, een concrete uitdaging. Er moet ‘sense of urgency’ zijn. 

2. Zelfmanagement – Dit gaat over verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leren & handelen. Er moet een eigen keuze zijn. Hiervoor is een sterk reflectieve ingesteldheid nodig, het kunnen terugblikken op en het nadenken over het eigen denken en handelen.

3. Cooperatie, interactie en coaching – We leren het best in sociale interactie, het is altijd een tweerichtingsproces. Oefenen en feedback staan hierbij centraal.

4. Hybride leren – Een mix van werkvormen, activiteiten, online en offline. Het is cruciaal om de aandacht van de lerende zo hoog mogelijk te houden en geen engagement te verliezen. Afwisseling dus!

5. Actie en kennisdeling – Oefenen in realistische situaties, ervaringen opdoen in de praktijk en zo betekenis en connectie vormen. Leren in actie, ‘just in time’, wanneer je het nodig hebt.

6. Flexibele leerruimte – Informele acties, flexibel kunnen ingaan op dingen die niet op de agenda staan, open staan voor wat er binnen de leeromgeving zelf aan bod komt en bereid zijn om af te wijken van vaste kaders ten voordele van sterke leermomenten.

7. Toetsen om te leren – Feedback geven, informatie verzamelen en interpreteren over de prestaties van de lerenden. Het betrekken van de studenten in hun evaluatieproces staat daarbij centraal.

Leren in interactie, een sterke leeromgeving, dat vergt een netwerk van peers!

En dat willen wij voor jou toegankelijk maken via www.coachingnetwerk.be. 

We organiseren 5 online sessies waar je met andere coaches inzoomt op thema’s die voor jou relevant zijn om te groeien.

Mijn collega’s Stephanie, Kristien en ikzelf faciliteren deze 5 groeimomenten vanuit onze kennis & ervaring.

Voor de 5 sessies betaal je 150 euro Excl.BTW en inschrijven doe je hier!

Sessie 1 – 19 mei 

Therapie versus coaching

Wat is het verschil tussen therapie en coaching? Welke methodiek is aangewezen voor welk vraagstuk? Kan je beiden combineren?  

 

Sessie 2 – 16 juni

Schaduwkanten en de impact op jouw coaching.

Heb jij een zicht op jouw schaduwkanten? Hoe krijg je hier een zicht op? Waarom is dat belangrijk? En hoe kan een schaduwzijde jouw coaching beïnvloeden?

 

Sessie 3 -28 juni

Overdracht/tegenoverdracht/projectie. 

Begrippen die elke coach moet kennen. Hoe ga jij hier mee om als coach? Hoe merk je zelf dat deze dynamieken jouw coaching beïnvloeden? Wat doe je dan?

 

Sessie 4 – 25 augustus
Wat is trauma en hoe hiermee omgaan in mijn coaching?

We zoomen in op trauma, hoe herken je het? Wat doe je ermee in je coaching? Kunnen teams/organisties ook te maken hebben met trauma?

 

Sessie 5 – 29 september

Ben ik als coach een ondernemer? 

Hoe kijk ik naar mezelf als coach? En hoe verenig ik mijn financieel plan aan mijn behoefte om te helpen en een verschil te maken? Hoe zorg ik ervoor dat ik een stabiele business en een degelijk inkomen opbouw?

 

Wil jij deel uitmaken van dit netwerk? 

Wil je delen, leren, groeien als coaching professional? 

Schrijf dan in voor de 5 online sessies via deze link.

 

Let’s GrOw for it 🙂
Lieve groetjes,
Goele